Táborský koktejl - Duo Chance

 Už z názvu je patrné, kolik se Vám pÅ™edstaví hudebníků. A hned si můžete ověřit staré tvrzení, že nÄ›kdy ménÄ› je více, či že i s malým kašpárkem se nechá zahrát velké divadlo! Jak jinak si vyložit tolik úspÄ›chů za tak (relativnÄ›) krátkou historii a s obsazením jen dvou hudebníků . . . ?

DUO CHANCE

              Ze tÅ™í účastí na oblastním kole Porty, hned dvÄ› Duo Chance promÄ›nilo v postup do celostátního finále! JirkaLenka nedostali ocenÄ›ní pouze odborné poroty, ale také od diváků, čehož si oba váží ještÄ› o kousek víc! Na PortÄ› 2012 v Sezimovo Ústí jsem je pro Vás objevil i já a doufám že se Vám budou líbit stejnÄ› jako divákům na PortÄ›.

              Letošní Koktejl je specifický v pomÄ›rnÄ› vysokém počtu navrátilců na zdejší pódium. Z Dua Chance má tuto zkušenost Jirka Toman, který u nás hrál dva roky po sobÄ› se skupinou Bonsaj č.3!

             JeštÄ› musím doplnit jednu zásadní informaci, kterou budu citovat pÅ™ímo oba umÄ›lce: "V zájmu usnadnÄ›ní orientace pro bulvární deníky a hledače senzace prohlašujeme, že spolu nechodíme :-).  V duu vládne spor o to, odkud jsme. Jirka jako rodilý BudÄ›jčák Å™íká, že z ÄŒeských BudÄ›jovic a pÅ™ilehlého okolí, kdežto Lenka, rodačka z Veselí, tvrdí pravý opak - z Veselí a pÅ™ilehlého Okolí."

 

Lenka Martinů: zpÄ›v

Jirka Toman: kytara, zpěv

 

web

-> zpět <-