Táborský koktejl - Karimatkou do stanu

Soutěž Karimatkou do stanu se stala již tradiční součástí doprovodného programu, u které se vyÅ™ádí pÅ™edevším dÄ›ti.

 Karimatkou do stanu

Jde o vyÅ™azovací způsob postupu, pÅ™ičemž nÄ›jakou cenu dostane každý soutěžící. Vzdálenost hodu se pomalu vzdaluje do té doby, dokud není jasný vítÄ›z. Tedy ten, kdo se karimatkou trefí do otevÅ™eného stanu!

 Karimatkou do stanu

  Inu pÅ™esnÄ› do toho stanu, který je zároveň jako hlavní cena pro vítÄ›ze!

Karimatkou do stanu

Soutěže se můžou účastnit i dospÄ›láci. Ti ale nesoupeÅ™í o stan, ale vloni to byl napÅ™íklad soudek Bernardu!

 Karimatkou do stanu

Je úplnÄ› jedno kolik je komu let, to nasazení je úplnÄ› stejný jak u dÄ›tí, tak u dospÄ›lých! 

 Karimatkou do stanu

Soutěž probíhá pod patronací obchodu s potÅ™ebymi pro volný čas: web

-> zpět <-