Táborský koktejl - Pomoc pro Teu

 

 

Také Táborský Koktejl se pÅ™idá do zástupu podporovatelů, kteÅ™í pro malou Teu umožní pÅ™íspÄ›t na transparentní účet u Nadačního fondu Dobrá srdce.

Nejen, že pÅ™ímo bÄ›hem festivalu na Pintovce bude pÅ™ítomna kasička, ale pÅ™ipomínáme rovněž možnost pÅ™ispÄ›t na transaprentní účet: 2700977831/2010 variabilní symbol 7012016, zpráva pro pÅ™íjemce: Dar pro TEU, Koktejl.

Účet bude pro pÅ™íjem Vaší podpory otevÅ™en do konce kvÄ›tna 2017!!! Proto, pokud máte chuÅ¥ se zapojit do sbírky a nedostanete se na Koktejl, s odesláním častky pÅ™íliš neváhejte . . . Veškeré podrobnosti najdete na webu nadace Dobrá srdce a na Facebookové stránce Pomoc - Nadační fond Dobrá srdce

 

A o co vlastnÄ› kráčí . . . ?

TeodoÅ™e Kučerové se v pouhých necelých pÄ›ti letech, 7. ledna 2016, otočil svÄ›t vzhůru nohama. Už od prosince se na malé Tee mamince nÄ›co nelíbilo. Tea málo jedla, a tak jí vzala po Novém roce k obvodní dÄ›tské lékaÅ™ce. Kvůli podezÅ™ení na problém se slezinou poslala doktorka malou Teu na ultrazvukové vyšetÅ™ení. Tam malé TeodoÅ™e našli tumor levé ledviny. JeštÄ› ten den matka s dcerou nastoupily na hematoonkologické oddÄ›lení pražské nemocnice v Motole, kde druhý den, tedy v pátek 8. ledna 2016, malé pacientce potvrdili, že se jedná o již prokrvený rychle rostoucí nádor levé ledviny, velký asi dvanáct centimetrů. Další den, v sobotu 9. ledna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení chemoterapie pÅ™ed operačním zákrokem. Teodora dostala první dávku už ve dvÄ› hodiny odpoledne. Reakce malého dítÄ›te na vysoké dávky léčiv byla prudká a dramatická. Nevolnost vystÅ™ídala neutichající a zhoršující se bolest. PozdÄ›ji o sobÄ› chvílemi malá Tea bolestí a kÅ™ečemi ani nevÄ›dÄ›la. To jsou chvíle, kdy rodič takhle malého pacienta myslí na nejhorší.

12. ledna 2016 ráno už byla situace ponÄ›kud klidnÄ›jší. DÄ›včeti byl zavedený port, reakce na nÄ›j však byla opÄ›t velmi bouÅ™livá. Nádor začal pracovat, celý se zevnitÅ™ prokrvil. Bolest, kterou dcera i její matka zažívala, se snad ani nedá popsat. Bolest a také strach. Tea byla okamžitÄ› pÅ™evezená na sál, kde jí odoperoval MUDr. Martin Vyhnánek. 

 . . . tolik výňatek pÅ™ímo ze stránek nadačního fondu, kde článek pokračuje.

Zde snad pouze můžeme zmínit, že od listopadu 2016 běží pro Teu sbírka a nÄ›kolik benefičních událostí, díky kterým se již pÄ›kná částka vybala. NetÅ™eba snad vysvÄ›tlovat, že léčba a náklady s ní spojené je bÄ›h na skutečnÄ› dlouhou a klikatou cestou.

 

Bude nám ctí, když Vy, návštÄ›vníci Táborského Koktejlu, se pÅ™idáte k ostatním a nÄ›jakou tu svoji Kačku vÄ›nujete na pomoc pro Teu. Festival samotný má v této dobÄ› sám za sebe pÅ™ipravenou částku, kterou do kasičky vloží pÅ™ímo na pódiu, kde se následnÄ› dozvíme celkový festivalový výtěžek.

A pokud to bude alespoň trochu reálné, pÅ™ímo na Koktejl zavítá samotná Teodorka, tak držte palce . . .