Táborský koktejl - spolupracujeme

 Faustýn Production - umÄ›lecká agentura (odkaz)

Pro Koktejl: - hlavní poÅ™adatel

 

MÄ›sto Tábor - odbor kultury a cestovního ruchu (odkaz)

Pro Koktejl: - spolupoÅ™adatel

 

OKOLO TŘEBONÄš - hudební festival (odkaz)

Pro Koktejl: - vzájemná výpomoc pÅ™i organizaci festivalu

 

AtelierZIZA - grafické studio, tvorba webové prezentace (odkaz)

Pro Koktejl: - výroba a vývoj nového webu Táborský Koktejl

 

Restaurace PINTOVKA - pohostinství (odkaz)

Pro Koktejl: - zajištÄ›ní sociálního zaÅ™ízení

                - zajištÄ›ní a provoz stánku s občersvením

  

Radenín - obecní úÅ™ad (odkaz)

Pro Koktejl - zajištÄ›ní svozu a likvidace komunálního odpadu