Táborský koktejl - Soutěž

2018          2018          2018          2018          2018          2018         2018          2018

 

soutěž pro rok 2018 se teprve připravuje

 

2018          2018          2018          2018          2018          2018         2018          2018 


2017          2017          2017          2017          2017          2017         2017          2017 

 

Soutěže jsou venku a letos je jich nÄ›kolik. Prozatím se podívejme do fotoalba, které se vÄ›nuje pÅ™ípravám Táborského Koktejlu.

2 volňásky dostane ten, do jako první správnÄ› identifikuje místo, kde byla fotka poÅ™ízena:

Foto č.1 odkaz - výhercem je Ilona Králová

Foto č.2 odkaz

Foto č.3 odkaz

Foto č.4 odkaz - výhercem je Zdenča Bartošová

Foto č.5 odkaz - výhercem je Jarda Kraus a Barůš Morávková

Foto č.6 odkaz

 

 Fotky byly poÅ™ízeny bÄ›hem kampanÄ›

 

 

2017          2017          2017          2017          2017          2017         2017          2017 


2016          2016          2016          2016          2016          2016         2016          2016 

 

Facebook: poznávací soutěž jedna, dvÄ›

KulturnÄ›.cz: zde

Deník: v pÅ™ípravÄ›

Bernard scéna: zde (za konzumaci 5 piv Bernard dostanete voucher na 1x 2/3 vstupné, za 10 piv Bernard dostanete VOLŇÁSEK)

Rádio Sázava: bÄ›hem vysílání

 

2016          2016          2016          2016          2016          2016         2016          2016 


2015          2015          2015          2015          2015          2015         2015          2015 

 

 

V této chvíli probíhá na Facebooku soutěž o volňásky na Koktejl 2015

 

 

2015          2015          2015          2015          2015          2015         2015          2015 


2014          2014          2014          2014          2014          2014         2014          2014

 

V této chvíli probíhá na Facebooku soutěž o volňásky na Koktejl 2014 

 

Druhé kolo soutěže o volňásky se na Facebooku rozebÄ›hlo 5.5.

Tentokrát je nÄ›kde po okolí rozvÄ›šeno 5 bannerů a Vaším úkolem bude jejich nalezení.

 

Za každou správnÄ› určenou polohu posíláme jeden volňásek.  

Banner č. 1 je zde a prvním výhercem je Alena Šímová

Banner č. 2 je zde a prvním výhercem je Matess Bass

Banner č. 3 je zde a prvním výhercem je Alena Šímová

Banner č. 4 je zde a prvním výhercem je Miloš Pospíchal

Banner č. 5 je zde a prvním výhercem je ???

 

bonusové dvÄ› soutěže navíc

 

Banner č. 6 je zde a prvním výhercem je Simona Broncová

Banner č. 7 je zde a prvním výhercem je ??? 


 

Soutěžní otázka prvního kola (do 14.4., foto a video nebo video ke kterým se soutěžní otázka vztahuje):

1. jaká skupina je na pÅ™iložené fotce?

2. vyjmenuje všechny osoby na fotce?
3. kdy, kde a na jaké akci tato fotka vznikla?
 

Správné odpovÄ›di a výherci:

 

1. NezmaÅ™i - Pavel ÄŒerný

 

2. Tonda Hlaváč, Lenka Fauová, Lenka KováÅ™íková alias MáÅ™í, Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák - Pavel ÄŒerný

 

3. 22.5.2004, Sokolská plovárna v TáboÅ™e, Táborský Koktejl - Špaček Spas

 

 

 

 

2014          2014          2014          2014          2014          2014         2014          2014


2013          2013          2013          2013          2013          2013         2013          2013

 

  

Druhý ročník o Houpacího koníka s Koktejlem právÄ› začíná. Ten loňský byl veleúspÄ›šný, stačí si pÅ™ečíst poslední loňský pÅ™íspÄ›vek a bude jasno.

Letos se o Vaši pÅ™ízeň bude ucházet opÄ›t jeden z finalistů Oblastního kola Porty. La Baďa totiž vyhrál autorskou Portu a se svoji písní RUDÁ ZÁŘE postoupil do českého semifinále, které bude v Ústí týden po Koktejlu.

Druhým uchazečem o Vaše hlasy bude skupina Apple z PlznÄ›. Tahle newgrassová formace nastoupí v plné sestavÄ› a jsem sám zvÄ›davý kdo u Vás bude mít šanci. PísničkáÅ™ nebo celá velká kapela? V každém pÅ™ípadÄ› jedno ze jmen dostane možnost hrát v TÅ™eboni na koncertu 29.6. a jak se jim tam bude daÅ™it si dva z Vás mohou sami zkontrolovat. Na Koktejlu totiž dostanete dva lístky na sobotní koncerty. Jediné co pro to musíte udÄ›lat, je pÅ™ijít v sobotu 18.5. na Koktejl, vyplnit hlasovací lístek, vhodit ho do "urny" a pak už jen čekat, zda-li se štÄ›stí pÅ™i losování usmÄ›je právÄ› na Vás.

 

Zatím se můžete podívat na web obou nominovaných a poslechnout si tÅ™eba i jejich písničky.

 

La Baďa

Apple

 

Více o festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› zde a o soutěži zde

 

 

 

 

 

2013          2013          2013          2013          2013          2013         2013          2013


2012          2012          2012          2012          2012          2012         2012          2012

 

 

 

VítÄ›z Houpacího konÄ› na festu Okolo TÅ™ebonÄ› vyšel z Táborského Koktejlu!

   Jak už nadpis napovídá, vítÄ›z Houpacího konÄ› na festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› vyšel z diváckého hlasování na Táborském Koktejlu 2012!

   Tím vítÄ›zem je tedy DUO CHANCE, které letos jede již od jara na vítÄ›zné vlnÄ›! Postup z oblastního kola Porty a divácká cena tamtéž byla startem do úspÄ›šné sezóny 2012. Na PortÄ› v SÚ jsem si je pro účast na Koktejlu 2012 vybral i já a nominoval je do divácké soutěže o účast (promÄ›nÄ›vou ve výhru) ve finále Houpacího konÄ›.

   Tam Jirka s Lenkou dostali od diváků nejvíce hlasů a tím pádem mÄ›li možnost hrát od 18h i na "velké scénÄ›" na zámeckém nádvoÅ™í! To byla ovšem jen jedna z mnoha cen, které si vítÄ›zstvím Houpacího konÄ› vyhráli! Nebudu Vám je ovšem nyní vyjmenovávat všechny, to se jistÄ› brzo dozvíte pÅ™ímo na webu Duo Chance. Jen prozradím, že si je pro svůj festival Country Lodenica v PiešÅ¥anoch (ano, to je na Slovensku) vybral producent MaÅ¥o!

   Ten byl mimo jiné jeden ze členů "odborné poroty," která v TÅ™eboni hodnotila soutěžní kapely také a u které Duo Chance vyhrála rovněž. Dalším členem jsem byl já a věřte, že jsem mÄ›l práci s tím, hledÄ›t na "vyslance Koktejlu" bez zaujetí. Ale svÄ›domí mám čisté, myslím že se mi podaÅ™ilo oddÄ›lit své emoce od zodpovÄ›dného hodnocení všech zúčastnÄ›ných dostatečnÄ›.

   Tímto tedy gratuluji k vítÄ›zství v TÅ™eboni a k následné cestÄ› do PiešÅ¥an, která začala na PortÄ› s pÅ™estupnou stanicí na Táborském Koktejlu a na Okolo TÅ™ebonÄ›!


 

 

Hlasovalo pro ni 64,5% diváků, pro Barchini 27,1% a 8,41% odevzdaných hlasovacích lístků nebylo označeno.


Na Táborském Koktejlu budou mít dvÄ› skupiny možnost bojovat o Vaši pÅ™ízeň a zároveň tu skupinu kterou zvolíte, pošlete pÅ™ímo do finále Houpacího konÄ›. To je soutěž amatérských skupin o účinkování na hlavní scénÄ› festivalu Okolo TÅ™ebonÄ›!!! VítÄ›znou skupinu vyhlásíme bÄ›hem losování anketních lístků a jeden vylosovaný divák obdrží volňásky na sobotní koncerty Okolo TÅ™ebonÄ›!

A z koho že budete vybírat? O Váš hlas se bude ucházet Duo Chance a Barchini

 

Více o festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› zde a o soutěži zde


Rozsviť Koktejl s Becherovkou!

K 15. výročí Koktejlu pro Vás Jan Becher se svou povedenou patričkou pÅ™ipravil bar plný koktejlů! Snad nejznámnÄ›jším je tzv. Beton, který se míchá již 40. sezónu. Můžete se spolehnout, že na baru jej určitÄ› najdete nejen v klasickém pojetí, ale i v novém kabátu.

A pÄ›knÄ› si na to společnÄ› posvítíte. Máme pÅ™ipraveny svítící panáky, mávátka a tÅ™eba i brýle. PozvÄ›te kamará na koktejl či na panáka a pak můžete machrovat s tou vychytanou parádičkou. Škodný nebudete! Kamarád totiž taky rád  a jelikož Vám bude závidÄ›t jak záÅ™íte, pozve na panáka pro zmÄ›nu on Vás a pak budete záÅ™it oba

 

 

 

 

I když bude tma tmoucí, tak si můžete hledÄ›t do očí a zároveň si posvítíte na cestu . . .

 

Druhý ročník o Houpacího koníka s Koktejlem právÄ› začíná. Ten loňský byl veleúspÄ›šný, stačí si pÅ™ečíst poslední loňský pÅ™íspÄ›vek a bude jasno.

Letos se o Vaši pÅ™ízeň bude ucházet opÄ›t jeden z finalistů Oblastního kola Porty. La Baďa totiž vyhrál autorskou Portu a se svoji písní RUDÁ ZÁŘE postoupil do českého semifinále, které bude v Ústí týden po Koktejlu.

Druhým uchazečem o Vaše hlasy bude skupina Apple z PlznÄ›. Tahle newgrassová formace nastoupí v plné sestavÄ› a jsem sám zvÄ›davý kdo u Vás bude mít šanci. PísničkáÅ™ nebo celá velká kapela? V každém pÅ™ípadÄ› jedno ze jmen dostane možnost hrát v TÅ™eboni na koncertu 29.6. a jak se jim tam bude daÅ™it si dva z Vás mohou sami zkontrolovat. Na Koktejlu totiž dostanete dva lístky na sobotní koncerty. Jediné co pro to musíte udÄ›lat, je pÅ™ijít v sobotu 18.5. na Koktejl, vyplnit hlasovací lístek, vhodit ho do "urny" a pak už jen čekat, zda-li se štÄ›stí pÅ™i losování usmÄ›je právÄ› na Vás.

 

Zatím se můžete podívat na web obou nominovaných a poslechnout si tÅ™eba i jejich písničky.

 

La Baďa

Apple

 

2013         2013         2013         2013         2013         2013        2013         2013


2012          2012          2012          2012          2012          2012         2012          2012

 

 

VítÄ›z Houpacího konÄ› na festu Okolo TÅ™ebonÄ› vyšel z Táborského Koktejlu!

   Jak už nadpis napovídá, vítÄ›z Houpacího konÄ› na festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› vyšel z diváckého hlasování na Táborském Koktejlu 2012!

   Tím vítÄ›zem je tedy DUO CHANCE, které letos jede již od jara na vítÄ›zné vlnÄ›! Postup z oblastního kola Porty a divácká cena tamtéž byla startem do úspÄ›šné sezóny 2012. Na PortÄ› v SÚ jsem si je pro účast na Koktejlu 2012 vybral i já a nominoval je do divácké soutěže o účast (promÄ›nÄ›vou ve výhru) ve finále Houpacího konÄ›.

   Tam Jirka s Lenkou dostali od diváků nejvíce hlasů a tím pádem mÄ›li možnost hrát od 18h i na "velké scénÄ›" na zámeckém nádvoÅ™í! To byla ovšem jen jedna z mnoha cen, které si vítÄ›zstvím Houpacího konÄ› vyhráli! Nebudu Vám je ovšem nyní vyjmenovávat všechny, to se jistÄ› brzo dozvíte pÅ™ímo na webu Duo Chance. Jen prozradím, že si je pro svůj festival Country Lodenica v PiešÅ¥anoch (ano, to je na Slovensku) vybral producent MaÅ¥o!

   Ten byl mimo jiné jeden ze členů "odborné poroty," která v TÅ™eboni hodnotila soutěžní kapely také a u které Duo Chance vyhrála rovněž. Dalším členem jsem byl já a věřte, že jsem mÄ›l práci s tím, hledÄ›t na "vyslance Koktejlu" bez zaujetí. Ale svÄ›domí mám čisté, myslím že se mi podaÅ™ilo oddÄ›lit své emoce od zodpovÄ›dného hodnocení všech zúčastnÄ›ných dostatečnÄ›.

   Tímto tedy gratuluji k vítÄ›zství v TÅ™eboni a k následné cestÄ› do PiešÅ¥an, která začala na PortÄ› s pÅ™estupnou stanicí na Táborském Koktejlu a na Okolo TÅ™ebonÄ›!


 

 

 

Vaše hlasy na festival Okolo TÅ™ebonÄ› poslaly skupinu DUO CHANCE! Gratulujeme a držíme palce. I v TÅ™eboni se totiž budou účastnit soutěžního klání.